Training Programmeren

Kinderen leren programmeren in de Bibliotheek IJsselstein 

 

Programmeren is één van de belangrijkste vaardigheden voor de toekomst. In 2016 organiseert Fit4School samen met de Bibliotheek IJsselstein regelmatig cursussen voor kinderen van 8-13 jaar, waarin ze spelenderwijs kennismaken met de basisprincipes van programmeren. Daarbij ontwerpen en maken ze hun eigen animatiefilm of game, die ze met anderen kunnen delen of spelen. Zo ontdekken ze: programmeren is leuk!

Mocht je interesse hebben, laat het dan even weten. Als we voldoende aanmeldingen hebben, starten we weer een groep. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per groep.
Plaats: Bibliotheek IJsselstein, Overtoom 7. Deelnemers kunnen zelf een laptop mee brengen.
Aanmelden kan per mail aan fit@fit4school.nu of telefonisch 06 81346005.

 

Leerlingen van Fit4School krijgen 50% korting.

U-pasdeelnemers komen in aanmerking voor korting.

 

 

Inhoud programma

Wij hebben nu en in de nabije toekomst andere kennis en vaardigheden nodig om te leven en te werken. Onze kinderen komen straks in banen terecht waarvan wij het bestaan nog niet eens kennen. Er is onderzoek gedaan naar de 21-century skills, dit gaat over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomstige beroepen. Het onderwijs bereidt zich hierop voor. (zie afbeelding en de kernvakken van de toekomst)

Hoe komt het?

Door;kernvakken 21 century

1 de uitvinding van computer,

2 internet (de digitale revolutie),

3 nieuwe technologische ontwikkelingen en ook

4 de internationalisering

zijn andere kennis en vaardigheden belangrijker geworden.

We leven daardoor in een kennissamenleving.

We kunnen dankzij de computer en internet beschikken over veel informatie. Het bewerken en verwerken van deze informatie vraagt computerkennis en kennis over programmeren. We noemen dit ICT geletterdheid. Veel van de huidige leerlingen worden dus ‘kenniswerkers’. En dat betekent ook iets voor de vakken en het onderwijs op school. ICT geletterdheid is een van de belangrijkste vaardigheden. Maar in de kennissamenleving zijn ook vaardigheden als samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen van belang. Dat worden dus de kernvakken op school. In deze training Programmeren komen ook deze vaardigheden aan bod.

Voor wie?

Het is een basistraining waarmee kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs spelenderwijs gaan programmeren.

Voor hoogbegaafde kinderen is het een manier om in aanraking te komen met andere vaardigheden.

Wat en hoe?

Het resultaat is een eigen game of animatie. Ze kunnen dit delen en spelen met anderen op internet.

We maken dit met Scratch. Kinderen maken hun eigen figuur (foto van zichzelf of tekening) en die speelt de hoofdrol in hun eigen game. Bij deze training besteden we aandacht aan het ontwerpen (creatief denken), samenwerken (je kunt in tweetallen werken en we delen onze games met elkaar), probleem oplossend vermogen (wat heb je nodig om te programmeren en hoe zet je dat in?).