Over Fit4school

De begeleiders van Fit4school hebben tijd, kennis en aandacht voor elke leerling die dit nodig heeft. Fit4school slaat de brug tussen de cmaybe we should teach the way they learnapaciteiten van de leerling en de eisen van het onderwijs zodat hij/zij zoveel mogelijk ‘fit’ is voor school en voor het leven.

Elke leerling de juiste begeleiding.
Individueel, groepsgewijs of een combinatie daarvan. Samen vinden we de beste begeleidingsvorm en kiezen we de juiste begeleider.

Leerlingen
We helpen élke leerling om meer plezier en handigheid te krijgen in leren, waardoor de resultaten verbeteren. We begeleiden leerlingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs maar ook van het middelbaar en hoger onderwijs én volwassenen.

Begeleiders
Onze begeleiders beschikken over zowel onderwijskundige als vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Ze zijn bevoegd basisschooldocent met een specialisatie, vakdocent voortgezet onderwijs, studentdocent of onderwijskundige.

 

Wie ben ik en waarom ben ik Fit4school gestart?

portret home
In 2015 ben ik met Fit4school gestart omdat ik als ouder en onderwijskundige nauw betrokken ben bij onderwijs en  zowel de kant van de leerling, ouder als leerkracht heb ervaren. De druk op leerling en leerkracht is vaak hoog. Binnen de randvoorwaarden van het onderwijs doet iedereen zijn uiterste best maar is het helaas niet altijd haalbaar om die tijd, aandacht en professionaliteit in te zetten naar de behoefte van elke individuele leerling. Behalve de randvoorwaarden waar het onderwijs mee te maken heeft, zijn er ook sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwijs. Ze hebben weerslag op allerlei zaken zoals het leren zelf, op de behoefte van het kind, op de schoolorganisatie, op de onderwijsinhoud, didactische werkvormen en op docentvaardigheden. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel en dat geeft ons nieuwe mogelijkheden die ik met Fit4school wil onderzoeken, uitvoeren en aanbieden ter ondersteuning van het onderwijs. En daarbij hoop ik heel veel leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze met zelfvertrouwen en zelfkennis zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen ontwikkeling in hun leven kunnen voorzien. Want je ontwikkeling stopt namelijk niet bij school.

Binnen Fit4school wil ik mijn kennis en ervaring, opgedaan in het onderwijs (als docent, remedial teacher en onderwijskundige) en in het bedrijfsleven als projectmanager, inzetten. Zowel in de begeleiding van leerlingen als door inzet van een groot netwerk van professionals die met hun kennis bijdragen aan Fit4school. Ik kan daardoor voorzien in de behoefte van een groot aantal leerlingen op een centrale en bereikbare locatie als de bibliotheek.

Kom gerust eens langs of neem contact op voor nadere kennismaking!

Jacqueline Koster