Algemene Voorwaarden

• De leerling is leidend en verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en in de intake wordt dit als voorwaardelijk gesteld voor een goed resultaat.
• Fit4school begeleidt en streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding na met als doel om de leerling zelfstandig en zelfverantwoordelijk te maken voor zijn ontwikkeling.
• Het contract is opgesteld met als contractnemer(s) de ouder(s)/verzorger(s) en als contractgever Fit4school.
• Contracten hebben een minimale looptijd van één kalendermaand met uitzondering van bijlessen. Indien het contract halverwege de maand start dan loopt het contract dus met een minimum looptijd van anderhalve maand. Voor bijlessen geldt een minimum periode van twee maanden.
• Een contract wordt stilzwijgend verlengd indien er geen termijn of einddatum is afgesproken en vastgelegd in het contract of via e-mail.
• De opzegtermijn bedraagt één maand met ingang van de datum waarop de opzeggingsmail is ontvangen.
• Opzeggen van het contract geschiedt door verantwoordelijke ouder(s), verzorger(s) per e-mail aan contracthouder Fit4school.nu.
• Facturering is op maandbasis en wordt via e-mail verzonden.
• De factuur dient voorafgaand aan de begeleiding te worden betaald en vòòr de uiterlijke datum die is vermeld op de factuur.
• Indien een factuur niet voorafgaand aan de geplande begeleidingsuren is betaald dan kan de begeleiding geen doorgang vinden.
• Begeleiding in vakantieperiodes kan in overleg worden ingepland maar in principe zijn de reguliere vakanties en feestdagen van kracht tenzij anders is vermeld op de site.
• Als begeleidingsuren vervallen door uitvallen van de docent dan wordt het geplande uur of periode verzet of Fit4school zorgt voor een vervangende docent/expert.
• Afzeggen of een verzoek om het verzetten van de afgesproken begeleidingstijd dient 24 uur van tevoren worden gedaan via e-mail. Anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
• Fit4school kan eenzijdig een contract stopzetten.

 

Neem contact op