Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Na het invullen van het aanmeldingsformulier volgt er een uitnodiging voor een intakegesprek of nemen wij telefonisch contact op.

Voor het aanmelden voor een informatiebijeenkomst mail naar fit@fit4school.nu.

Ga naar het aanmeldformulier