Werkwijze

Het team van Fit4school bestaat uit bevoegde en ervaren docenten die beschikken over vakinhoudelijke kennis en didactische en coachingsvaardigheden.

Intakegesprek

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit is een eerste gesprek (de intake) met leerling en ouder waarin we kennismaken en nagaan wat verder nodig is en hoe intensief de begeleiding moet zijn. Voor sommige leerlingen is het voldoende om in de studyspot het huiswerk te maken en af en toe een vraag te kunnen stellen. Andere leerlingen zijn op zoek naar intensievere individuele ondersteuning. Dat kan bijles zijn in een vak zoals wiskunde of Engels maar ook begeleiding bij het verbeteren van de manier waarop het kind leert of plant.

Plan van aanpak

Na de intake volgt een plan van aanpak met doelstellingen en planning. Indien ouders dit wenselijk vinden, vragen we informatie bij de leerkracht of intern begeleider van school op.

Begeleiding

Elke leerling krijgt een vaste begeleider. De begeleider houdt de voortgang in het leerlingvolgsysteem bij en leerling en ouders kunnen de voortgang direct volgen. Ook is er een app beschikbaar waarin de planning direct te zien is. Een koppeling met Magister is mogelijk.