Werkwijze

Fit4school werkt met experts met onderwijskundige en vakinhoudelijke kennis. Zij gaan volgens een vaste methode te werk.

Intakegesprek

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit is een eerste gesprek (de intake) met leerling en ouder waarin we kennismaken en nagaan wat verder nodig is en hoe intensief de begeleiding moet zijn. Voor sommige leerlingen is het voldoende om in de studyspot het huiswerk te maken en af en toe een vraag te kunnen stellen. Andere leerlingen zijn op zoek naar intensievere individuele ondersteuning. Dat kan bijles zijn in een vak zoals wiskunde of Engels maar ook begeleiding bij het verbeteren van de manier waarop het kind leert of plant. Ook een combinatie is mogelijk.

Plan van aanpak

Na de intake volgt een plan van aanpak met doelstellingen en planning. Indien wenselijk vragen we informatie bij de leerkracht of intern begeleider van school op.

Begeleiding

Elke leerling krijgt een vaste begeleider. Bovendien ontmoeten leerlingen andere kinderen die werken aan eenzelfde doel. Dit werkt motiverend! Voor de leerlingen van Fit4school is extra ondersteuning beschikbaar voor bijvoorbeeld een werkstuk, scriptie of presentatie. De consulenten van de bibliotheek  helpen hen graag tijdens vaste spreekuren bij het gebruiken en het vinden van beschikbare (studie-) informatie, hulpbronnen en media.

Evaluatie

De ouders ontvangen regelmatig een verslag van de vorderingen zodat evaluatie plaats kan vinden.